Služby

Zaměřuji se na práci s dětmi i s dospělými

Není možné popsat všechna témata, se kterými za mnou můžete přijít, proto uvádím alespoň několik příkladů:

Poradenství v oblasti poruch 

 • kognitivně - behaviorální zaměření (více v sekci Nejčastější dotazy)
 • fobie
 • úzkost
 • obsedantně-kompulzivní porucha
 • poruchy spánku
 • panická porucha
 • depresivní ladění
 • potíže s užíváním návykových látek (alkohol, cigarety..) ...

Osobní poradenství 

 • vztah k sobě samému, sebepřijetí
 • ztráta energie
 • prokrastinace, time management
 • trénink asertivity
 • nejistota a obavy
 • hledání a výběr partnera/partnerky
 • osobní růst ...

Manželské, partnerské, rodinné a jiné vztahové poradenství

 • vztahové potíže
 • potíže s výchovou dítěte ...

Kariérové poradenství

 • výběr zaměření studia
 • výběr zaměstnání
 • možnost diagnostiky intelektových schopností a dalších předpokladů

Lektorování (možnost objednávky školení pro skupiny na následující témata)

 • Time management
 • Syndrom vyhoření
 • Sebepoškozování
 • Efektivní učení
 • Kyberšikana
 • Vedení třídnických hodin

NEPROVÁDÍM ZNALECKÉ POSUDKY