Nejčastější dotazy
Sem vložte podnadpis

  Proč využít soukromých poradenských služeb?

  • k objednání nepotřebujete žádné předchozí vyšetření ani doporučení
  • vše je bez záznamu ve Vaší zdravotní dokumentaci
  • na první konzultaci čekáte kratší dobu
  • vše se odehrává v bezpečném a důvěrném prostředí
  • při objednávání termínů konzultací se snažím vycházet klientům maximálně vstříc

  Jak se objednat?

  Možnost objednání je dvojí - telefonicky, nebo e-mailem:

  • při telefonické objednávce Vám přímo navrhnu možné termíny pro první sezení, může se však stát, že Vám telefon nezvednu (pokud mám například sezení s klientem)  - v tom případě Vám zavolám zpět v co nejkratší době
  • pokud se objednáváte e-mailem, nezapomeňte napsat, který den a v kterou denní dobu by Vám sezení vyhovovalo, nebo naopak které dny v týdnu nemůžete, následně Vám pošlu nabídku termínů, Vy některý z nich potvrdíte a tím je objednání hotovo. Termín Vám však můžu rezervovat pouze 2 dny od zaslání e-mailu, poté jej nabízím dalším klientům.
  • Pozor: Objednací doba sezení bývá zřídka kratší než jeden týden

  Kdy na sezení přijít?

  • vzhledem k tomu, že si klienty zvu na konkrétní čas, prosím Vás, abyste s tím počítali a přicházeli přesně v určený čas

  Jak probíhá první sezení?

  • na prvním sezení se společně pokusíme dohodnout kontrakt - z tohoto důvodu bych se od Vás nejdříve ráda dozvěděla, s čím přicházíte, jaký je Váš problém a co od mé pomoci očekáváte - kam byste se chtěl/a posunout. 
  • Vy sám/sama si určujete, co sdělit chcete a co zatím ne tak, abyste se cítil/a bezpečně
  • na základě Vámi sdělených informací Vám sdělím, jakou formu pomoci Vám mohu nabídnout, jaký je můj způsob práce, co můžete očekávat a co naopak očekávat nelze 
  • Pozor: Nečekejte ode mě nějaké návody, jak žít, nebo zázračnou radu- spíše se pokusíme společně nalézt Vaši jedinečnou strategii, jak Vaše potíže řešit
  • následně se společně pokusíme dohodnout na Vám vyhovující formě i realistickém časovém rámci - např. jestli bude poradenství nadále individuální nebo s přizváním další osoby (partnera, rodiče apod.), jak často bude probíhat ...
  • vše samozřejmě závisí na Vaší ochotě do poradensského vztahu vstoupit
  • může se stát, že se Vaše očekávání nesetkají s mou nabídkou a že to nebude úplně "ono". V takovém případě mohu nabídnout kontakt na jiného odborníka - psychologa, psychiatra, sexuologa atd.

  Jak dlouho trvá jedno sezení?

  • setkání zpravidla trvá 45 minut
  • pokud se jedná o kariérové poradenství včetně použití diagnostických materiálů, vyšetření včetně konzultace trvá přibližně 3 hodiny

  Jak často a jak dlouho se budeme setkávat?

  • vše záleží na důvodu setkávání 
  • pokud se jedná o krizovou intervenci, nebo o "nakopnutí" v tížívé situaci, může stačit pouze jedno sezení
  • pokud se jedná o odstranění nějakého problému, či o osobní růst klienta, jedná se o dlouhodobější práci, zpravidla 3 - 6 měsíců
  • pokud se jedná o koplikovaný problém, může být doba setkávání se i delší
  • při dlouhodobější práci je zpočátku většinou setkávání se jedenkrát týdně, později pak třeba jedenkrát za čtrnáct dnů či za měsíc - opět je to individuální 

  Co když nebudu chtít o něčem mluvit?

  • Vy sám/sama si určujete, co sdělit chcete a co zatím ne tak, abyste se cítil/a bezpečně
  • samozřejmostí je má naprostá mlčenlivost a diskrétnost

  Co je to kognitivně-behaviorální zaměření (KBT)?

 • v současné době je jedním z nejrozšířenějších psychoterapeutických směrů
 • krátkodobé a strukturované
 • zaměřené na řešení konkrétních problémů a potíží, na dosahování specifických, předem definovaných cílů 
 • terapeut je zpočátku více aktivní, postupně však přenáší odpovědnost za průběh terapie na klienta a jeho aktivita se snižuje
 • základem terapeutického vztahu v KBT je otevřená aktivní spolupráce 
 • terapeut poskytuje klientovi veškeré informace, vysvětlí mu smysl každého terapeutického postupu, nesnaží se jej manipulovat, neříká něco jiného, než co si skutečně myslí
 • od klienta se očekává, že bude k řešení svých problémů přistupovat aktivně, bude otevřeně sdělovat a zaznamenávat své myšlenky, emoce a zážitky, a že bude ochoten zkoušet nové způsoby myšlení a chování i za cenu přechodného zvýšení emoční nepohody
 • za důležité se považuje především to, jak klient mění své chování mezi sezeními, v přirozeném prostředí, proto se pro zhodnocení těchto změn a účinnosti terapie využívá různých hodnotících škál, ale také se s klientem nacvičují mezi sezeními nové způsoby chování a zvládání problémů (zadávají se tzv. "domácí úkoly")
 • konečným cílem je samostatnost klienta, kdy klient pravidelným procvičováním získává určité dovednosti, učí se zvládat vnitřní stavy i vnější situace a úspěšným zvládáním obávaných situací zvyšuje pocit vlastní zdatnosti a své sebevědomí. Postupně dokáže své problémy úspěšně zvládat a přestává terapeuta potřebovat
 • více o KBT například zde: https://www.kbt-odyssea.cz/storage/co_je_kbt.pdf